• slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
 • slayt
Duyurular

SERTİFİKA DAĞITIM PROGRAMI

Birinci dönem Eğitimlerini başarı ile tamamlayan Kursiyerlerimize sertifikaları 21 Nisan 2016 tarihinde Saat 14.00 de Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Necmi Kadıoğlu'nun katılacağı törenle verilecektir.


ÖDÜLLÜ AMİGURUMİ OYUNCAK YAPIM YARIŞMASI
HANEDER (Esenyurt Ev Hanımları ve Engelililer Dayanışma Derneği nin düzenleyeceği
AMİGURUMİ OYUNCAK YAPIM YARIŞMASI
Amigurumi Kursumuza katılımcı kursiyerlerimiz veya derneğimize üyeliği bulunan ev hanımları yarışma programına katılabilirler.
Birinci dönem eğitmlerini tamamlayan kursiyerlerimizin sertifika dağıtım töreni sırasında sonuçlar açıklanacak ,bu nedenle yarışmacılar yarışmaya katılacakları ürünleri en geç 20.04.2016 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar derneğimize teslim etmeleri gerekmektedir.
Doğaçlama amigurumi oyuncak örme yarışmasına katılım şartları

Oyuncağın doğaçlama olması şarttır , herhangi bir internet sitesi veya soysal siteten formül temin edilip örülmemesi gerekmektetir . Doğaçlama yapılan oyuncağın formülü ‘de yarışma günü oyuncakla birlikte getirilmelidir . Ürünü Ören kişi’nin derneğimiz bünyesine üye kaydı mutlaka olmalıdır , amigurumi eğitimi alan sertifikayı hak eden kursiyerlerimiz de bu haktan yararlanabilir.Eğitimi bitmeyen halen öğrenim gören kursiyerlerimizde yarışmaya katılabilirler . Yukarıda yazılı olan kurallara uygun olmayan oyuncaklar değerlendirmeye alınmayacaktır .
Bu yarışmada
1. seçilen yarışmacıya Nofrost Buzdolabı
2. Seçilen yarışmacıya Çamaşır makinası
3. Seçilen yarışmacıya Yemek Seti verilecektir.
Diğer katılımcıların oyuncakları ayrıca derneğimizce satın alınacaktır.


EV HANIMLARINA DUYURU

 

DERNEĞİMİZ

ÖRGÜ OYUNCAK ve  EV YEMEKLERİ YARIŞMASI YAPACAKTIR.

Dereceye Girenlere Ödül Verilecektir.

 

MÜRACAAT : Albeni Mağazaları,Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi

 

Esenyurt Ev Hanımları ve Engelliler Dayanışma Derneği (HANEDER)

Tel: 0212 450 06 58


KATILIMCILARIN DİKKATİNE

 

YEMEK YARIŞMACI

 1. Yarışmacı Tek bir ürün ile katılabilir
 2. Katılacağı yemek yöresel olmalıdır
 3. Yapacağı yemek en az 100 kişi tadabilecek miktarda olmalıdır.
 4. Yaptığı yemeğin özelliklerini iyi bilmeli, gerektiğinde tarif verebilmelidir.
 5. Temizlik ve Hijyene dikkat edecektir
 6. Bozuk ve zararlı ürün kullanılamaz
 7. Sunum için en güzel kaplarda getirilmelidir.
 8. İkram için her yarışmacı yanına 2 adet yardımcı getirmek zorundadır.
 9. İkram için gerekli tabak bardak v.s dernekçe hazır edilecektir.
 10. Yarışma Günü saat 12 de hazırlıkları ve

          yardımcıları ile birlikte yarışma yerinde

          olmalıdır.

 1. Yarışma bitince eşyalarını toplamalıdır.

 

ÖRGÜ OYUNCAK YARIŞMACISI:

 1. İstediği kadar fazla oyuncakla katılabilir
 2. Yaptığı oyuncak hiçbir yerden aynen kopya edilemez.
 3. İstediği ölçüde oyuncak yapabilir
 4. Kullandığı malzemeler sağlıklı olmalıdır.
 5. Yaptığı oyuncakları 20/04/2016 günü teslim etmelidir.
 6. Yarışma günü toplantıda hazır bulunmalıdır

 


JÜRİNİN DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ :

 

Jüri, Örgü Oyuncak yarışmacısının ürünlerini;

 1. Görünüm ve uyum yönünden 1 ila 25 arasında puanla
 2. Doğaçlama yönünden 1 ila 25 arasında puanla
 3. Örgü Tekniği yönünden 1 ila 25 arasında puanla
 4. Zorluk yönünden 1 ila 25 arasında puanla derecelendirecektir.

 

 

 

 

Jüri, Yemek yarışmacısının ürünlerini;

 1. Sunum yönünden 1 ila 25 arasında puanla derecelendirecektir.
 2. Lezzet yönünden 1 ila 25 arasında puanla derecelendirecektir.
 3. Hijyen yönünden 1 ila 25 arasında puanla derecelendirecektir.
 4. Zorluk yönünden 1 ila 25 arasında puanla derecelendirecektir.

 

Böylelikle tam puan alan bir yarışmacı 25 x 4 = 100 puan almış olacaktır.

 

Dört kriterde aldığı puanların toplamı o yarışmacının toplam puanı olacaktır.

 

5 jüri üyesi ayrı ayrı puanlama yapacağından, sonuçta her yarışmacının toplam puanı 5 jüri üyesini ayrı ayrı verdiği puanlar toplandıktan sonra ortalaması alınarak bulunacaktır.

 

 


İstanbul Hava Durumu
Anket
Döviz Bilgieri
Merkez Bankası Döviz Kuru
  ALIŞ   SATIŞ
USD 0   0
EURO 0   0
       
Özlü Sözler
İstemek "istiyorum" demek değil, harekete geçmektir. (A.Maurrois)
DERNEĞİMİZİN TÜZÜĞÜ


1-Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs, seminer, sempozyum, konferans  ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
2-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
3-Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, 
4-Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Dernek gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere  burs vermek, 
5-Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir, 
6-Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel  törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel , sosyal dayanışmayı sağlamak, 
7-Bölgede bulunan okul, cami, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,
8-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
9-Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek, 
10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, 
11-Gerekli izin alınarak, derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
12-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
13-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
15-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
16-Gerekli görülen yerlerde  temsilcilikler açmak,
17-Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmektir, 
18-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak, 
 
İKİNCİ BÖLÜM
 
Üyelik Koşulları, Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin Sona Ermesi
 
Üyelik ve Koşulları*
Madde 4- Fiil ehliyetine sahip, dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararı ile onursal üyelik unvanı verilebilir.
 
Üyeliğin Sona Ermesi*
Madde 5- Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.
Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Çıkma İle: Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
Çıkarılma İle: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
3-Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
 
Üyelerin Hakları*
Madde 6- Her üyenin;
Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu  başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
 
Üyelerin Yükümlülükleri*
Madde7- Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
Ödenti Verme Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak yönetim kurulu  toplantılarında belirlenir. 
Diğer Yükümlülükler: Üyeler, dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 
Başkan'ın Mesajı
Aidat Borcu Sorgulama
Son Eklenen Video
Köşe Yazıları
Son Ziyaretçi Yorumları
Merve YILDIRIM
Faaliyetlerimiz beğenerek takip ediyorum başarilarinizin devamını dilerim tüm güzel dileklerim sizlerle iyi çalışmalar :)


Tüm ziyaretçi yorumları için tıklayınız.
Günlük Gazeteler
Sponsorlarımız

Esenyurt Ev Hanımları Dayanışma Derneği

© Copyright 2020  V4.1 Tüm Hakları Saklıdır. | Dernek Sitesi


Top